صفحه اصلی گسکت های برشی - Cut Gasket
Cut Gasket   
med_cut
Description  

گسکت های برشی

 

  گسکت های برشی معمولا برای شرایط فشاری پایین تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرند. این گسکتها از ورق هایی ازجنس گرافیت، پی تی اف ائی یا الیاف غیر آزبستی  تولید می‌گردند. الیاف غیر آزبستی خود در بردارنده طیف وسیعی از مواد اولیه از قبیل الیاف ارامید، کربن ، سینتتیک ، شیشه و ارگانیک پیوند شده با لاستیک طبیعی،استایرن وغیره هستند.

 Cut Gasket

 

Cut gaskets are used for low and moderate pressure services. They are made of expanded graphite, PTFE, and compressed non asbestos sheets.  Non asbestos gasket sheets are based on aramid, carbon, synthetic, glass or organic fiber bonded with NBR, SBR, etc. 


 

 

 

مشخصات مواد غیر آزبستی، گرافیت و پی تی اف ائی           Non Asbestos ,Graphite and PTFE specification

 

ماکزیمم فشار

 

ماکزیمم دما/ دائمی 

 

مقاومت تنشی

 

توان کششی

 

برگشت

 

فشردگی

 

جنس

 

Max pressure 

 

Max Temp /

 

Cont.  

 

Stress resistance 

 

Tensile strength 

 

Recovery 

 

Compressibility 

 

Material 

 

bar

 

  ۫C

 

16h, 175  ۫C, N/mm²

 

Din 52910, N/mm²

 

ASTM F36

 

  %

 

ASTM F36

 

%

 

STANDARD

 

UNIT

 

  80

 

280 / 220

 

25

 

9

 

45

 

8

 

Aramid Fiber, NBR

 

  140

 

400 / 350

 

35

 

15

 

50

 

7

 

Aramid Fiber, NBR Reinforced

 

  100

 

440 / 350

 

30

 

8

 

50

 

8

 

Glass Fiber, NBR

 

  40

 

180 / 140

 

20

 

7

 

50

 

8

 

Organic Fiber, NBR

 

  100

 

400 / 300

 

30

 

8

 

55

 

9

 

Carbon Fiber, NBR

 

  140

 

500

 

48

 

-

 

-

 

30-40

 

Reinforced Graphite

 

  -

 

260

 

-

 

20-30

 

-

 

-

 

PTFE

 

 

 

قطر خارجی / OD

 

 

 

قطر داخلی / ID

 

 

سایز / NPS 

 

کلاس / Class

 

  900# 

 

  600# 

 

  400# 

 

  300# 

 

  150# 

 

  63.50 

 

  53.85 

 

  53.85 

 

  53.85 

 

  47.75 

 

  21.34 

 

  1/2" 

 

  69.85 

 

  66.55 

 

  66.55 

 

  66.55 

 

  57.15 

 

  26.92 

 

  3/4" 

 

  79.25 

 

  73.15 

 

  73.15 

 

  73.15 

 

  66.55 

 

  33.27 

 

  1" 

 

  88.90 

 

  82.55 

 

  82.55 

 

  82.55 

 

  76.20 

 

  42.16 

 

  1-1/4" 

 

  98.55 

 

  95.25 

 

  95.25 

 

  95.25

 

85.85 

 

  48.51

 

1-1/2" 

 

  142.75 

 

  111.25 

 

  111.25 

 

  111.25 

 

  104.65 

 

  60.45 

 

  2" 

 

  165.10 

 

  130.05 

 

  130.05 

 

  130.05 

 

  123.95 

 

  73.15 

 

  2-1/2" 

 

  168.15 

 

  149.35 

 

  149.35 

 

  149.35 

 

  136.65 

 

  88.90 

 

  3" 

 

  - 

 

  162.05 

 

  162.05 

 

  165.10 

 

  162.05

 

101.60 

 

  3-1/2" 

 

  206.25 

 

  193.55 

 

  177.80 

 

  180.85 

 

  174.75 

 

  114.30 

 

  4" 

 

  247.65 

 

  241.30 

 

  212.85 

 

  215.90 

 

  196.85 

 

  141.22 

 

  5" 

 

  289.05 

 

  266.70 

 

  247.65 

 

  250.95 

 

  222.25 

 

  168.15 

 

  6" 

 

  358.65 

 

  320.55 

 

  304.80 

 

  307.85 

 

  279.40 

 

  218.95 

 

  8" 

 

  434.85 

 

  400.05

 

358.65 

 

  361.95 

 

  339.85 

 

  273.05 

 

  10" 

 

  498.35 

 

  457.20 

 

  419.10 

 

  422.15 

 

  409.70 

 

  323.85 

 

  12" 

 

  520.70 

 

  492.25 

 

  482.60 

 

  485.65 

 

  450.85 

 

  355.60 

 

  14" 

 

  574.55 

 

  565.15 

 

  536.45 

 

  539.75 

 

  514.35 

 

  406.40 

 

  16" 

 

  638.05 

 

  612.65 

 

  593.85 

 

  596.90 

 

  549.15 

 

  457.20 

 

  18" 

 

  698.50 

 

  682.75 

 

  647.70 

 

  654.05 

 

  606.55 

 

  508.00 

 

  20" 

 

  838.20 

 

  790.45 

 

  768.35 

 

  774.70 

 

  717.55 

 

  609.60 

 

  24"